Integracja z ApiX-Drive | SMSClub

Integracja z ApiX-Drive

ApiX-Drive – internetowy kreator automatyzacji aplikacji. Wygodne narzędzie dla właścicieli firm umożliwia samodzielne powiązanie pracy niezbędnych usług bez angażowania programistów. Integracja z SMS Club ułatwia wysyłanie wiadomości, pozwala na dokończenie procesu bez udziału managera.

Zalety integracji SMS Club

Samodzielna konfiguracja zajmuje nie więcej niż 15-20 minut. Aby połączyć systemy online, musisz wybrać akcje, które powinny zostać wykonane, i włączyć automatyczne aktualizacje.

Proces połączenia z SMS Club:

1. Zarejestruj się w ApiX-Drive.

2. Wybierz żądaną integrację z ponad 200 dostępnych.

3. Określ dane do przesłania między systemami.

4. Włącz automatyczne aktualizacje.

Po uruchomieniu automatycznych aktualizacji system sam przekaże informacje do SMS Club w celu wysłania odpowiedniej wiadomości.

Opcje integracji z SMS Club:

  • Automatyczne wysyłanie wiadomości o statusie zamówienia, transakcji.
  • Zarządzanie przesyłkami poprzez konto osobiste.
  • Zobacz statystyki i raporty mailingowe.
  • Importuj bazy danych i listy kontaktów.
  • Planowanie opóźnionych przesyłek.

Dzięki ApiX-Drive przesyłanie wiadomości może być zintegrowane z ponad 200 innymi systemami. Dostępne są ustawienia wysyłek ze strony lub programu klienckiego. Mailingi kaskadowe SMS Club umożliwiają wysyłanie wiadomości w formie SMS-ów oraz wiadomości w Viber. Tekst zostanie dostarczony do klienta dostępnym kanałem bez duplikatów.

 

Konfiguracja połączenia z SMS Club:

Wybierz źródło wprowadzania danych (na przykład Arkusze Google).

Kliknij przycisk “Rozpocznij konfigurację odbierania danych”.

Wybierz SMS Club z listy systemów odbioru danych.

Wybierz akcję docelową – wysłanie SMS.

Podłącz istniejące konto SMS Club lub utwórz nowe.

W nowym oknie wprowadź swój login i token z konta SMS Club.

Można je znaleźć na swoim koncie SMS Club.

Po połączeniu konto zostanie wyświetlone na liście aktywnych.

Dodaj unikalną Alfa-imię nadawcy.

Określ pole z numerem telefonu odbiorcy.

W polu „Wiadomość” podaj dane tekstowe i zmienne z tabeli (data, numer zamówienia, kwota płatności itp.).

Ustaw interwał automatycznej aktualizacji (co godzinę, raz dziennie itd.).

Konfiguracja zakończona!

Szczegóły połączenia

Więcej o integracji

TOP