Podstawa prawna ⚖️ SMSClub — SMS i Chatboty

Ramy prawne

Ramy prawne

Nasze usługa zapewniająca zestaw usług związanych z wysyłaniem wiadomości SMS działa na podstawie ram prawnych Ukrainy, a mianowicie:

  1. Terms and Conditions
  2. Privacy Policy
  3. Cookies Policy
  4. COMPLIANCE STATEMENT
TOP