SMS API ⚡ SMSClub — kampanie SMS i Chatboty

Integracja API do wysyłania SMS-ów

SMS Club oferuje połączenie interfejsu (bramka SMS) do automatycznego wysyłania wiadomości SMS. Możesz zintegrować usługę z dowolnym projektem.
1 września 2022 r
Tatiana, skorzystaj z -15% rabatu przed Nowym Rokiem na masaż całego ciała
Przesyłka międzynarodowa SA12234 do oddziału 03100 w Warszawie, al. Pobedy 60.
-3000,00 PLN Wypłata gotówkowa, Karta 5355***4487. Saldo: 1031,89 PLN
Twoje hasło do logowania: 223ytubrg3#. Nie udostępniaj swoich danych osobowych osobom trzecim!
Tekst wiadomości...
O nas w liczbach
3 000 000 000 Wysłanych wiadomości
32 000+ Klienci nam ufają
10 sekund Dostarczenie wiadomości
Od 0.08 PLN Cena za wiadomość
15 lat Firma oferuje usługi na rynku
Podłączenie do bramki SMS serwisu naszej firmy jest bezpłatne bez konieczności aktywacji usługi. Jedynym warunkiem jest to, że kodowanie danych
do przekazania do API musi być UTF-8.

Specyfikacja JSON:API

Limit ilości żądań (dostępu do API) wynosi do 9 na sekundę na użytkownika.

Jak wysłać spersonalizowaną wiadomość SMS w SMS Club

Adres internetowy serwisu: https://im.smsclub.mobi/sms/send

Aby wysłać wiadomości SMS za pośrednictwem API, należy podać następujące dane:
1
src_addr
Nazwa alfanumeryczna nadawcy
2
phone
Numery abonentów (nie więcej niż 100 w jednym wniosku)
3
message
Treść SMS
4
integration_id
*można pozostawić puste miejsce
*należy podać, jeśli pracujesz z programami polecającymi
Skuteczne wysłanie wiadomości do systemu partnerskiego potwierdzone jest zwróceniem tablicy, gdzie "info" jest kluczem, id wiadomości w systemie SMS Club. Zatem do id przypisany jest status, gdzie wartością jest numer telefonu abonenta, do którego został wysłany SMS. Zobacz przykład: "107" — sms id, 380989371132 — numer klienta.
Przykład wysłania wiadomości w formacie JSON:
                {
     "phone" : ["380989361131"],
     "message" : "test text",
     "src_addr" : "VashZakaz"
}              
Przykład odpowiedzi w formacie JSON:
                {
   "success_request": {
       "info": {
          "106": "380989361131"
        }
    }
}              
Integracja API do wysyłania SMS-ów

Jak uzyskać status SMS

Adres internetowy serwisu: https://im.smsclub.mobi/sms/status

id_sms — unikalny identyfikator wiadomości SMS, która wywołuje status. Można również wysłać tablicę identyfikatorów wiadomości nie przekraczającą 100 identyfikatorów. Jeśli żądanie się powiedzie, program zwraca tablicę info, gdzie id to klucz SMS, a wartość to status.
Przykład:
                {
     "id_sms" : ["107"],
}              
Opcja odpowiedzi:
                {
   "success_request": {
       "info": {
           "107": "ENROUTE"
        }
   }
}              

Opcje statusu

200 – Sukces! Żądanie zostało zakończone. Możliwe statusy wiadomości:
1
ENROUTE
SMS został wysłany
2
DELIVRD
SMS został odebrany
3
EXPIRED
Upłynął czas dostawy
4
UNDELIV
Nie można wysłać wiadomości SMS
5
REJECTD
SMS został odrzucony

Errors

400
Dane oryginalne nie zostały zatwierdzone
401
Użytkownik nie jest rozpoznawany przez system
429
Przekroczony został limit zapytań w jednostce czasu
453
Podwójne SMS-y w mniej niż 2 minuty
500x
Aplikacja się zawiesiła. Spróbuj ponownie później

Pobieranie alfanumerycznych nazw abonentów

Adres internetowy pomocy technicznej: https://im.smsclub.mobi/sms/originator

          {
   "success_request": {
         "info": [
              "test1",
              "test2"
         ]
   }
}        

Jak uzyskać saldo użytkownika

Adres internetowy pomocy technicznej: https://im.smsclub.mobi/sms/balance

Wyślij żądanie do określonego adresu URL. Nie musisz określać zawartości tekstowej danych autoryzowanego użytkownika.
          {
      "success_request": {
           "info": [
                "money": "8121.1800",
                "currency": "UAH"
           ]
       }
}        

Brama SMPP

ESME
SMSC
MSC
SMS, EMS, WAP, USSD, ets
Router sprzętowy jest zgodny z protokołem SMPP v3.4. Aby przetestować router sprzętowy, skontaktuj się z naszym specjalistą.

HTTP-bramka

Brama sieciowa wysyła żądania HTTP do wskazanego adresu URL usługi. Do wysyłania wykorzystywany jest protokół HTTP oraz metody GET/POST. Aby przetestować router, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.

XML-bramka

Router sprzętowy jest przeznaczony do wysyłania żądań XML na wskazany adres. Żądania zakodowane w standardzie UTF-8 są wysyłane za pomocą protokołu HTTP przy użyciu metody POST. Aby sprawdzić bramę sieciową, skontaktuj się z naszym specjalistą.

Pobieranie próbek

Wybierz bramę i pobierz przykładowe skrypty.
Metoda JSON
Pojedynczy
Masowa
Saldo
Statusy
Nazwy alfa
Oleg Jaroszczuk
Doskonała i niedroga usługa! Najbardziej adekwatne ceny dla newsletterów wyber.
Vladimir Kunitsyn
Współpracujemy z SMS CLUB już drugi rok. Wszystko jest jasne, szybkie i bezproblemowe. Menedżerowie są zawsze pomocni, jeśli mamy jakiekolwiek pytania.
Vadim Dorosh
Regularnie wysyłamy zarówno wiadomości reklamowe, jak i serwisowe. Nie widzimy nawet sensu w szukaniu tańszej usługi dla wysyłek vyber. Ceny są takie same jak u wszystkich, ale jakość usług znacznie wyższa. Jest co porównywać.
Maria Panczenko
Na początku łączyłem się dla smsów, ale po kilku miesiącach całkowicie przerzuciłem się na SMS club. Viber wysyła wiadomości szybko i bez problemów.
Lydia Semeriv
Proste konto osobiste. Wszystko jest proste i łatwe do zrozumienia. Newslettery w vyber są wysyłane szybko. Nie ma nic skomplikowanego.
TOP