Integracja SMS Club z MikroBILL

MikroBILL – MikroBILL to:

* Automatyczne włączanie / dezaktywowanie użytkowników według dat i w zależności od ich salda;

* Zarządzanie ograniczeniami prędkości dla użytkowników (istnieje możliwość zmiany ograniczeń zgodnie z harmonogramem);

* Dzienne i miesięczne ograniczenia ruchu;

* Opłata abonamentowa, możliwość jednolitego wycofywania abonentów. opłaty uzależnione od ilości dni w miesiącu, możliwość nienaliczania opłaty, jeśli użytkownik nie połączył się dzisiaj;

* Możliwość uzupełnienia salda przez klientów kartami Visa i MasterCard;

* Informowanie klientów SMS-em o konieczności doładowania konta;

* WEB-portal umożliwiający użytkownikom przeglądanie statystyk ich pracy i uzupełnianie salda kartami płatniczymi;

* Karty płatnicze z możliwością wydruku bezpośrednio z programu

* WEB-interfejs kasjera do zdalnego uzupełniania salda użytkowników;

* Równomierny podział pasma między wszystkich;

* Umiejętność współpracy z serwisem;

* Synchronizacja listy użytkowników z Inspektorem Ruchu.

 

Integracja Mikro-Bill

Przede wszystkim musimy zainstalować program pobierając z linku http://mikro-bill.com/downloads/
Uruchamiamy program, wpisujemy dane, które podaliśmy podczas instalacji i klikamy – Połącz


Po uruchomieniu programu od razu przechodzimy do ustawień, aby skonfigurować integrację.


Samą integrację konfigurujemy (połączenie).


1. Kliknij znak plus (utwórz kartę).
2. Piszemy dowolną dowolną nazwę (jeśli mamy podłączonych kilka usług).
3. Wpisz login SMS CLUB.
4. Hasło do konta SMS CLUB.
5. Wybierz w typie karty SMS CLUB.
6. Piszemy AI, które mamy dostępne na koncie osobistym.
7. Kliknij przycisk dodawania.
8. Ok, oszczędzajmy.
Teraz dodaj klienta, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole.


Wypełniamy kartę klienta.


1. Dowolna nazwa.
2. Logowanie arbitralne.
3. Podobnie.
Dane te są przeznaczone dla przyszłych klientów, którzy będą korzystać z Mikro-BILL
*także nie możesz pisać ręcznie, tylko po prostu generuj losowe dane obok pola*
4. Wprowadź numer klienta, na który zostanie wysłana dalsza wiadomość SMS.
5. Dodaj (zapisz).
Teraz wysyłamy SMS, klikamy lewym przyciskiem na klienta i wybieramy ikonkę, jak na zrzucie ekranu


Otworzy się okno i tutaj wpisujemy tekst wiadomości SMS.


1. Tekst.
2. Termin można zaplanować na jutro lub wysłać za 1-2 godziny (opcjonalnie).
3. Naciskamy ok i SMS poleciał.
Wynik

Szczegóły dotyczące MicroBILL

TOP