Integracja SMS Club i Zabbix

Integracja Klubu SMS i Zabbix

Zabbix to wszechstronne narzędzie do monitorowania. System monitoruje dynamikę serwerów i sprzętu sieciowego, szybko reaguje na sytuacje awaryjne i ostrzega o ewentualnych problemach z obciążeniem. Zabbix jest w stanie zbierać statystyki w określonym środowisku pracy i działać w określonych przypadkach w określony sposób.

 

Zalety integracji usługi viber mailing Klub SMS z systemem Zabbix

Połączenie Klubu SMS i usługi mailingowej Zabbix jest prostym i niedrogim sposobem powiadamiania użytkowników za pomocą wiadomości SMS. Integracja z usługą SMS dla biznesu pozwoli Ci:

 • niezwłocznie powiadamiać użytkowników o problemach i zdarzeniach;
 • wdrożyć masowe wysyłki SMS;
 • tworzyć niestandardowe szablony wiadomości;
 • skonfigurować automatyczne wysyłki o określonej godzinie;
 • śledzić status powiadomień w dowolnym momencie;
 • uzyskać statystyki za pomocą prostych zapytań;
 • zmień nazwę alfa;
 • przeprowadzić dogłębną analizę danych.

 

Jak podłączyć wysyłkę SMS do systemu Zabbix?

Przed zintegrowaniem usługi pocztowej z viberem sprawdź ciąg wywołania dla zewnętrznych skryptów ALERT. Jeśli linia nie jest zakomentowana, wykonaj tę operację używając ścieżki – /etc/zabbix/zabbix_server.conf.

AlertScriptsPath=/usr/lib/zabbix/alertscripts AlertScriptsPath jest używany domyślnie, ale można określić dowolny katalog pod warunkiem, że istnieje dostęp do użytkownika systemu Zabbix.

 

W katalogu skryptów powiadomień dodaj dwa pliki skryptów:

 • smsclub.sh (przechwytywanie danych z zabbix i przekazywanie ich do skryptu wysyłającego SMS);
 • sms_send.php (skrypt php do wysyłania wiadomości przez gate.smsclub.mobi).

 

Skrypty niezbędne do integracji – spójrz na koniec artykułu 😉

Aby usługa działała poprawnie, skonfiguruj system monitorowania na interfejsie WWW serwera Zabbix:

Administracja menu —> Metoda powiadamiania —> przycisk Utwórz metodę powiadamiania

 

System zaoferuje formularz, który należy wypełnić w następujący sposób:

1. Nazwa - do wyboru (w przykładzie - smsclub)
2. Typ - skrypt
3. Nazwa skryptu - smsclub.sh (Ważne! Nazwa = nazwa skryptu)
4. Parametry skryptu (pole aktywne w wersji 3) — dodaj następujące parametry w nowej linii za każdym razem:
{ALERT.SENDTO}
{ALERT.SUBJECT}
{ALERT.MESSAGE}
5. Włączone — zaznacz pole wyboru.

Aby zapisać wprowadzone dane, kliknij Dodaj.

Przykład wypełnienia formularza:


Następnym krokiem jest dodanie użytkowników do otrzymywania powiadomień. Aby to zrobić, w menu Administracja wybierz Użytkownicy i dodaj nazwę.
Przykład ustawienia danych użytkownika (w naszym przypadku smsclub).

Na karcie Powiadomienia skonfiguruj wymagany typ powiadomień. Kliknij Dodaj i wypełnij pola:

 • Typ – smsclub
 • Wyślij – wpisz swój numer telefonu
 • Gdy jest aktywny, ustaw dogodny dla Ciebie czas wysyłania SMS-ów, gdzie 1-7 to dzień tygodnia, 00:00-24:00 to godzina
 • Użyj, jeśli ważne — zaznacz pole wyboru z wyzwalaczami, które są ważne dla wykonania skryptu dystrybucji SMS
 • Włączone — zaznacz pole wyboru.

 

Wprowadzone dane zatwierdź przyciskiem Dodaj.


Gratulacje! Alerty SMS są konfigurowane i aktywowane.

 

Przegląd skryptów mailingowych Viber:

 • smsclub.sh (nazwa alfa musi być skoordynowana z www.smsclub.mobi)

Kod skryptu, gdzie SenderID jest przykładem nazwy alfa nadawcy

#!/bin/bash
to=$1
subject=SenderID
body=$3
/usr/bin/php /usr/lib/zabbix/alertscripts/sms_send.php --to="$to" --body="$body" --subj="$subject";

OSTRZEŻENIE: skrypt smsclub.sh – musi mieć uprawnienia do wykonania pliku chmod +x /usr/lib/zabbix/alertscripts/smsclub.sh

 

 • sms_send.php (serwer musi mieć rozszerzenie php z obsługą curl)
<?php
/**
* This example demonstrates how to send single sms via JSON API
*

* @url smsclub.mobi
* @author SMS CLUB
*/
$arg1 = $argv[1];
$arg2 = $argv[2];
$token = 'My Token';
$url = 'https://im.smsclub.mobi/sms/send';
$data = json_encode([
'phone' => ['Phonenumber'],
'message' => $arg1. " ". $arg2,
'src_addr' => 'Shop Zakaz' // Ваше альфа-имя
]);
$ch = curl_init();
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_URL => $url,
CURLOPT_POSTFIELDS => $data,
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => [
'Authorization: Bearer ' . $token,
'Content-Type: application/json'
]
]);
$result = curl_exec($ch);
echo $result;
curl_close($ch);

 

Zabbix implementuje skrypt w następujący sposób:

sms_send.php {ALERT.SUBJECT} {ALERT.MESSAGE}

 

Podane dwa argumenty muszą zostać przekazane w celu wysłania powiadomienia do pola:

'message' => $arg1. " ". $arg2,

 

Jeśli masz 3 argumenty, edytuj tę linię.

Podłączenie usługi Viber SMS Club jest łatwe i szybkie. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z Wsparciem Klubu SMS. Nasi eksperci pomogą Ci uporać się z każdą sytuacją.

WAŻNY! Pełne i skuteczne wysyłanie SMS-ów wymaga posiadania działającego konta na stronie smsclub.mobi.

 

Szczegóły dotyczące Zabbix

TOP