Integracja SMS Club z platformą Onlizer

Integracja z Onlizer

Onlizer to uniwersalna platforma w chmurze, która automatyzuje usługi biznesowe bez użycia kodu. Bardzo łatwo jest zintegrować usługi ze sobą. Połączenie nie wymaga unikalnego kodu i personelu programistów, co obniża koszty firmy nawet o 60%. Platforma jest optymalna dla małych i średnich firm, jednak Microsoft, McAfee, Dragon Capital z powodzeniem wdrożyły Onlizer w swoim biznesie.

 

Połączenie usługi mailingu SMS z Onlizerem

Usługa mailingowa Klub SMS, zintegrowana z platformą Onlizer, pozwala na zwiększenie bazy klientów, a co za tym idzie zwiększenie rentowności Twojej firmy. Stali i potencjalni klienci automatycznie otrzymują wiadomości serwisowe, oferty promocyjne i rabatowe oraz powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach. Integracja pomaga bez wysiłku zbudować system lojalnościowy.

Zalety integracji Onlizera z usługą SMS Club:

  • przygotowanie szablonów wiadomości;
  • stosowanie nazwy alfa w powiadomieniach;
  • ustalanie czasu i daty wysyłek;
  • wysyłanie wiadomości masowych i osobistych;
  • analizy w czasie rzeczywistym.

Podłączenie usługi mailingowej do platformy Onlizer – maksymalne pokrycie grupy docelowej przy minimalnych kosztach.

Onlizer to projektant automatyzacji aplikacji online. Wygodne narzędzie dla właścicieli firm pozwala samodzielnie łączyć pracę niezbędnych usług bez angażowania programistów. Integracja z Klubem SMS upraszcza wysyłanie wiadomości, pozwala zakończyć proces bez udziału managera.

 

Proces połączenia z Klubem SMS:

  • Zarejestruj się w Onlizer.
  • Wybierz żądaną integrację spośród ponad 180 dostępnych.
  • Określ dane do przesłania między systemami.

 

Wybierz źródło wejściowe (na przykład Slack). Kliknij przycisk „Create integration”

Następnie kliknij przycisk „Settings”

W bocznym oknie, które się pojawi kliknij przycisk „Connect your account”, po lewej stronie w kolejnym oknie wypełnij Token i Login z SMSClub i kliknij „Connect”

 

Więcej informacji o Onlizer

TOP