Integracja usługi Klub SMS z Planfix

Planfix to usługa organizowania i systematyzowania zadań, projektów i procesów biznesowych. Narzędzie do automatyzacji i standaryzacji złożonych łańcuchów zadań oraz oszczędzania czasu. Dla biznesu system Planfix to zrównoważona platforma, która pomaga planować, gromadzić, analizować i przechowywać dane oraz komunikować się w firmie.

Zalety integracji Planfix z Klubem SMS

SMS to skuteczny kanał interakcji z klientami i współpracownikami. Integracja Planfix z usługą Klub SMS umożliwia:

Uzyskaj nazwę alfa za darmo

Wysyłaj powiadomienia SMS za pomocą automatycznych skryptów

Spersonalizuj teksty powiadomień

Ustaw czas i odbiorcę powiadomień

Wykonuj wysyłki osobiste, selektywne i masowe

Twórz i używaj szablonów wiadomości SMS

Zapisuj i analizuj historię wysłanych SMS-ów

Wykorzystaj informacje z systemu CRM w wiadomościach

Klub SMS oferuje prostą integrację usługi przesyłania wiadomości SMS z automatycznym systemem sterowania Planfix. Moduł można łatwo skonfigurować niezależnie. Integracja Planfix z Klubem SMS - minimalny wysiłek przy maksymalnych możliwościach.

TOP