Integracja SMS Club z Planfix

Integracja usługi Klub SMS z Planfix

Planfix to usługa organizowania i systematyzowania zadań, projektów i procesów biznesowych. Narzędzie do automatyzacji i standaryzacji złożonych łańcuchów zadań oraz oszczędzania czasu. Dla biznesu system Planfix to zrównoważona platforma, która pomaga planować, gromadzić, analizować i przechowywać dane oraz komunikować się w firmie.

Zalety integracji Planfix z Klubem SMS

SMS to skuteczny kanał interakcji z klientami i współpracownikami. Integracja Planfix z usługą Klub SMS umożliwia:

  • Uzyskaj nazwę alfa za darmo
  • Wysyłaj powiadomienia SMS za pomocą automatycznych skryptów
  • Spersonalizuj teksty powiadomień
  • Ustaw czas i odbiorcę powiadomień
  • Wykonuj wysyłki osobiste, selektywne i masowe
  • Twórz i używaj szablonów wiadomości SMS
  • Zapisuj i analizuj historię wysłanych SMS-ów
  • Wykorzystaj informacje z systemu CRM w wiadomościach

Klub SMS oferuje prostą integrację usługi przesyłania wiadomości SMS z automatycznym systemem sterowania Planfix. Moduł można łatwo skonfigurować niezależnie. Integracja Planfix z Klubem SMS – minimalny wysiłek przy maksymalnych możliwościach.

Szczegóły dotyczące PlanFix

TOP