Integracja SMS Club z iDobra CRM | SMSClub
ай добра срм

Integracja z iDobraCRM

Tworzenie kont

Możesz utworzyć konto SMS Club na stronie https://smsclub.mobi/pl/, jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany.

Konto iDobraCRM można utworzyć pod adresem https://idobracrm.com/pl/.

Wymagane informacje od klubu SMS

Po zalogowaniu się na swoje konto SMS Club, musisz użyć “Tokena” swojego konta do integracji. Można go znaleźć, klikając numer telefonu swojego konta w prawym górnym rogu.
смс клуб личный кабинет

Tworzenie nazwy alfa

Następnym krokiem jest uzyskanie nazwy alfa. Jest to tytuł nadawcy, którym zostanie podpisana wiadomość SMS. Zazwyczaj jest to nazwa marki. W tym celu należy przejść do sekcji “Nazwy alfa” w menu po lewej stronie. Wniosek o rejestrację nazwy alfa jest rozpatrywany w ciągu 14 dni.

Konfiguracja integracji w iDobraCRM

Aby skonfigurować integrację, należy zalogować się na swoje konto iDobraCRM w sekcji “Ustawienia”. Wszystkie ustawienia konta są tam dostępne. Potrzebna jest sekcja “Integracje” -> “Integracja SMSclub”.

idobracrm

Po wejściu do sekcji “Integracja z SMS Club” pojawi się przycisk “Dodaj integrację”. Po jego kliknięciu będziesz mógł wprowadzić informacje z SMS Club (otrzymane wcześniej). W wymagane pola należy wpisać informacje z punktu 2. Nazwa ma charakter informacyjny. Może być wypełniona dowolnie w celu orientacji na liście integracji. Organization i Showcase (projekt) to elementy segmentacji, dla których wyzwalane są określony Token i Signature. W ten sposób można określić różne tokeny i podpisy dla różnych organizacji.

Konfigurowanie wyzwalaczy do wysyłania wiadomości w iDobraCRM

Podsekcja Wyzwalacz znajduje się w Ustawienia – Ogólne. Utwórz nowy wyzwalacz do wysyłania wiadomości według atrybutu. Dokumenty, z którymi można wchodzić w interakcje:

  • Zamówienia;
  • Wiadomości.

Po wybraniu dokumentu, z którym wyzwalacz będzie wchodził w interakcję, wybierz “Warunki” jego działania. Warunki mogą zawierać statusy zamówień (jeden lub więcej). Wybierz akcję, która ma zostać wykonana. W tym przypadku będzie to “Wyślij wiadomość”. Zapisz utworzony wyzwalacz, a następnie wróć do ustawień nowego wyzwalacza i dodaj tekst wiadomości. Obecnie dostępnych jest kilka zmiennych:

{ENTITY_NUMBER} – wskazuje numer zamówienia lub wysyłki,

{ENTITY_STATUS} – wskazuje status zamówienia lub wysyłki,

{CUSTOMER_PHONE} – numer telefonu kontrahenta powiązanego z wysyłką (zamówieniem),

{CUSTOMER_EMAIL} – email kontrahenta,

{CUSTOMER_NAME} – nazwa kontrahenta.

Przykład tworzenia wyzwalacza:

настройка треггера

Podczas zapisywania zamówienia lub przesyłki, jeśli status odpowiada temu określonemu w ustawieniach wyzwalacza, a określony projekt i organizacja odpowiadają tym określonym w ustawieniach integracji, wysyłana jest wiadomość SMS z tekstem zapisanym w wyzwalaczu. W naszym przypadku (na powyższym zrzucie ekranu) jest to Test.

Więcej informacji o iDobraCRM

TOP