Ви можете безкоштовно підключитися до нашого смс-шлюзу, активація послуги не потрібна. СМС-шлюз дозволяє автоматизувати розсилку sms повідомлень і вбудувати сервіс в будь-який проект.

SMPP-шлюз

Даний шлюз відповідає всім параметрам протоколу SMPP v3.4. Для тестування нашого шлюзу необхідно зв'язатися з адміністрацією.


HTTP-шлюз

Спілкування з сервісом здійснюється за допомогою відправки HTTP-запитів на задану адресу сервісу по протоколу HTTP методами GET/POST, перевірка типу контенту та валідність кодування не здійснюється.

Кожний запит може складатися з повідомлень, що відправляються, і (або) запитів для отримання статусів.

Відправка повідомлень

  Адреса служби:
 • https://gate.smsclub.mobi/token/

Відправлення повідомлень здійснюється за допомогою завдання нижчеописаних параметрів. Параметри для обох методів однакові:

 • username – логін облікового запису користувача;
 • token – токен облікового запису користувача (можливо знайти в профілі);
 • from – альфа-ім'я, від якого йде відправка (11 англійських символів, цифри, пробіли);
 • to – список адресатів, розділені «;», після останнього номера адресата символ «;» не ставиться;
 • text – повідомлення в кодуванні Windows-1251;
 • lifetime – установка терміну життя СМС, який вказується в хвилинах.

Важливо! Обмеження:

 • для друкованих символів (ASCII 0x01-0x7E) максимальна довжина повідомлення: 1071 символ;
 • для символів, що виходять за рамки даного діапазону максимальна довжина повідомлення: 469.

Отримання відповіді

На отриманий запит сервіс повертає або україномовний текст помилки, або текст такого вигляду:

=IDS START=
000002
000003
=IDS END=
=IDS START=, =IDS END= - між даними константами розміщений список ID повідомлень/частин повідомлень, кожний ID з нового рядка (розділяється тегом <br/>).

Список формується в порядку, відповідно до списку адресатів. Для повідомлення, що складається з декількох частин, список ID формується в порядку відправки частин повідомлення одному адресату, далі - список ID в порядку відправки частин повідомлення другого адресату і т. д.

Запит статусів повідомлень

 • Метод GET, POST: https://gate.smsclub.mobi/http/state.php

Статуси повідомлень містять інформацію про поточний стан повідомлення, регулярно оновлюються і можуть бути запитані користувачем у будь-який час. Запит статусів здійснюється за допомогою нижчеописаних параметрів. Параметри для обох методів однакові:

 • username – логін облікового запису користувача;
 • token – токен облікового запису користувача;
 • smscid – список ID, розділених «;», після останнього ID символ «;» не ставиться.

На отриманий запит сервіс повертає або україномовний текст помилки, або текст такого вигляду:

=IDS START=
ID_1: STATE
ID_2: STATE
…
ID_N: STATE
=IDS END=

=IDS START=, =IDS END= - між даними константами заключений список запитуваних ID повідомлень/частин повідомлень і відповідний їм статус (після символу «:»); кожен ID з нового рядка (розділяється тегом <br/>).

Коди статусів повідомлень

Дані коди використовуються при поверненні статусів повідомлень:

 • ENROUTE – повідомлення прийнято;
 • DELIVRD – повідомлення доставлено;
 • EXPIRED – закінчився термін зберігання повідомлення;
 • UNDELIV – повідомлення не може бути доставлено;
 • REJECTD - відхилено.

Приклад GET-запиту відправки повідомлення:

https://gate.smsclub.mobi/token/?username=user&token=user_token&from=SMS CLUB&to=0675126767&text=Hello from SMS CLUB

Приклад GET-запиту на отримання звіту про доставку:

https://gate.smsclub.mobi/token/state.php?username=user&token=user_token&smscid=000000

Перевірка балансу онлайн

Даний метод дозволяє перевірити поточний баланс і величину кредиту користувача.

Приклад GET-запиту перевірки балансу:

https://gate.smsclub.mobi/token/getbalance.php?username=user&token=user_token

Приклад коду перевірки балансу:

<?php
  $ch = curl_init();
  $login = '380501234567';
  $token = '123456';
  $url = "https://gate.smsclub.mobi/http/getbalance.php?username=$login&token=$token";
  //можно и через POST
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
  $result = curl_exec($ch);
  echo $result;
?>


XML-шлюз

Спілкування з сервісом здійснюється за допомогою відправки XML запитів в кодуванні UTF-8 на задану адресу сервісу по протоколу HTTP методом POST, у змінній xmlrequest перевірка типу контенту та валідність кодування не здійснюється.

Кожний запит може складатися з повідомлень, що відправляються, і (або) запитів для отримання статусів.

Відправлення повідомлень (поодиноких та масових)

Адреса служби:
https://gate.smsclub.mobi/xml/

Відправлення повідомлень здійснюється за допомогою нижчеописаної XML-структури. Всі дані, що знаходяться в тегах, обрамляються в тег <![CDATA[]]>:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<request_sendsms>
   <username><![CDATA[username]]></username>
   <password><![CDATA[password]]></password>
   <from><![CDATA[XML]]></from>
   <to><![CDATA[380501111111;380502222222]]></to>
   <text><![CDATA[Пример русского ЮТФ-8 текста]]></text>
</request_sendsms>
 • username – логін облікового запису користувача;
 • password – пароль облікового запису користувача;
 • from – альфа-ім'я, від якого йде відправка (11 англійських символів, цифри, пробіли);
 • to – список адресатів, розділені «;», після останнього адресата символ «;» не ставиться;
 • text – тег повідомлення в кодуванні UTF-8;
 • lifetime – установка терміну життя СМС, який вказується у хвилинах.

Важливо! Обмеження:

 • для друкованих символів (ASCII 0x01-0x7E) максимальна довжина повідомлення — 1071 символ;
 • для символів, що виходять за рамки даного діапазону, максимальна довжина повідомлення — 469;
 • в XML структурі, що відправляється на сервер www.gate.smsclub.mobi, мають бути відсутні пробіли та ентер між тегами!!!

На отриманий запит сервіс повертає XML-структуру такого вигляду:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
    <status>STATUS</status>
    <text>RESULT_TEXT</text>
    <ids>
    <mess>ID_1</mess>
    <mess>ID_2</mess>
     …
    <mess>ID_N</mess>
    </ids>
</response>
 • status – OK (Операція завершена успішно) / ERROR (Сталася помилка);
 • text – текстове повідомлення про результат операції;
  У випадку вдалої операції, повідомлення типу: Повідомлень: N (M частин).
  У випадку помилки - суть помилки. Приклад: не знайдено відповідність пари логін\пароль.
 • ids – секція, яка містить список ID повідомлень, присвоєних SMSC;
  Список формується в порядку, відповідно до списку адресатів. Для повідомлення, що складається з декількох частин, список ID формується в порядку відправки частин повідомлення одному адресату, далі - список ID в порядку відправки частин повідомлення другому адресату і т. д.
 • mess – містить ID повідомлення/частини повідомлення.

Відправка персоналізованих повідомлень (поодиноких та масових)

Адреса служби:
https://gate.smsclub.mobi/xml/individual.php

Відправка персоналізованих повідомлень — це відправка СМС з індивідуальним текстом на кожен номер абонента, що здійснюється за допомогою нижчеописаної XML-структури. Всі дані, що знаходяться в тегах, обрамляються в тег <![CDATA[]]>. Кожне окреме СМС - це кортеж з даними в тегах <to> і <text>:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<request_sendsms>
   <username><![CDATA[username]]></username>
   <password><![CDATA[password]]></password>
   <from><![CDATA[XML]]></from>
   <to><![CDATA[380675126767]]></to>
   <text><![CDATA[Пример русского текста ЮТФ-8]]></text>
   ...
   <to><![CDATA[380997777662]]></to>
   <text><![CDATA[Example of text in UTF-8]]></text>
</request_sendsms>
 • username – логін облікового запису користувача;
 • password – пароль облікового запису користувача;
 • from – альфа-ім'я, від якого йде відправка (11 англійських символів, цифри, пробіли);
 • to – номер адресата;
 • text – тег повідомлення в кодуванні UTF-8.

Важливо! Обмеження:

 • для друкованих символів (ASCII 0x01-0x7E) максимальна довжина повідомлення — 1071 символ;
 • для символів, що виходять за рамки даного діапазону максимальна довжина повідомлення — 469;
 • в XML структурі, що відправляється на сервер www.gate.smsclub.mobi, мають бути відсутні пробіли та ентер між тегами!!!

На отриманий запит сервіс повертає XML-структуру такого вигляду:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
    <status>STATUS</status>
    <text>RESULT_TEXT</text>
    <ids>
    <mess>ID_1</mess>
    <mess>ID_2</mess>
     …
    <mess>ID_N</mess>
    </ids>
</response>
 • status – OK (Операція завершена успішно) / ERROR (Сталася помилка);
 • text – текстове повідомлення про результат операції;
  У випадку вдалої операції, повідомлення типу: Повідомлень: N (M частин).
  У випадку помилки - суть помилки. Приклад: не знайдено відповідність пари логін\пароль.
 • ids – секція, яка містить список ID повідомлень, присвоєних SMSC;
  Список формується в порядку, відповідно до списку адресатів. Для повідомлення, що складається з декількох частин, список ID формується в порядку відправки частин повідомлення одному адресату, далі - список ID в порядку відправки частин повідомлення другому адресату і т. д.
 • mess – містить ID повідомлення/частини повідомлення.

Запит статусів повідомлень

Адреса служби:
https://gate.smsclub.mobi/xml/state.php

Статуси повідомлень містять інформацію про поточний стан повідомлення, регулярно оновлюються і можуть бути запитані користувачем у будь-який час. Запит статусів здійснюється за допомогою нижчеописаної XML-структури. Всі дані, що знаходяться в тегах, обрамляються в тег :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request_getstate>
      <username><![CDATA[user]]></username>
      <password><![CDATA[pass]]></password>
      <smscid><![CDATA[000000;000001;000002;000003]]></smscid>
</request_getstate>
 • username – логін облікового запису користувача;
 • password – пароль облікового запису користувача;
 • smscid – список ID, розділених «;», після останнього ID символ «;» не ставиться.

У відповідь на запит сервіс повертає XML-структуру, що містить статуси для запитаних повідомлень або відповідні коди помилок такого вигляду:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <response>
    <status>OK</status>
    <text></text>
    <entries>
         <entry>
             <smscid>ID_1</smscid>
             <state>STATE</state>
         </entry>
         <entry>
             <smscid>ID_2</smscid>
             <state>STATE</state>
         </entry>
         …
        <entry>
            <smscid>ID_N</smscid>
            <state>неверно указан id</state>
        </entry>
     </entries>
</response>
 • status – OK (Операція завершена успішно) / ERROR (Сталася помилка);
 • text – текстове повідомлення про результат операції;
  У випадку вдалої операції, тег не містить ніякої інформації.
  У випадку помилки - суть помилки. Приклад: не знайдено відповідність пари логін\пароль.
 • entries – секція, яка містить список запитуваних ID повідомлень, присвоєних SMS, і відповідних їм статусів;
  У разі виникнення помилки дана секція може бути відсутня.
 • entry – секція, яка містить ID і статус одного повідомлення;
 • smscid – запитуваний ID повідомлення;
 • state – відповідний йому статус.

Коди статусів повідомлень

Дані коди використовуються при поверненні статусів повідомлень:

 • ENROUTE – повідомлення прийнято;
 • DELIVRD – повідомлення доставлено;
 • EXPIRED – закінчився термін зберігання повідомлення;
 • UNDELIV – повідомлення не може бути доставлено;
 • REJECTD - відхилено.

Приклад коду відправки XML-запиту

Даний код протестований і гарантує позитивний результат. Використання інших методів - не тестувалося.

PHP-версія:

  <?php
   $xml = "
   <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
   <request_sendsms>
      <username><![CDATA[username]]></username>
      <password><![CDATA[password]]></password>
      <from><![CDATA[XML]]></from>
      <to><![CDATA[380675126767]]></to>
      <text><![CDATA[Пример русского ЮТФ-8 текста]]></text>
   </request_sendsms>";
   $ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array("xmlrequest" => $xml));
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://gate.smsclub.mobi/xml/');
   $result = curl_exec($ch);
   echo $result;
  ?>


Завантажити приклади

Тут Ви можете скачати приклади скриптів для роботи з обраним шлюзом:

Метод HTTP XML
Поодинока       java pearl
Масова
Індивідуальна
Баланс
Звіти
TOP